Informatie over deze Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

De naam van de instelling

Stichting Emerald - stichting tot bevordering van de schildertherapie op anthroposofische grondslag

 

Het RSIN/fiscaal nummer

801969244

 

De doelstelling

-     De bevordering van de ontwikkeling van schildertherapie op anthroposophische grondslag, zoals deze is voortgekomen uit de geesteswetenschap van Dr. Rudolf Steiner (1861 – 1925) en door Liane Collot d'Herbois, schilder en schildertherapeut (1907 - 1999) verder is ontwikkeld.

 

Het beleidsplan

-     Het geven van opleiding in deze medische schildertherapie in internationaal verband aan mensen met Bachelor/Master - niveau en voor gediplomeerde therapeuten, medische studenten, artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen en kunstacademie studenten;

-     Het geven van nascholing aan therapeuten en artsen;

-     Het beheren van het erfgoed van Liane Collot d'Herbois, het heruitgeven van haar boeken en organiseren van exposities van haar werk;

-     Fondsen werven voor het studenten fonds.

 

De bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 leden. Uit zijn midden wijst dit bestuur een voorzitter, penningmeester en secretaris aan.

 

De namen van de bestuurders

Voorzitter: P.T. Hutchison, arts

Bestuurslid: J.C. Hutchison-de Lanoy Meijer

Secretaris/Penningmeester: Vacature

 

Het beloningsbeleid

Bestuur: Onbezoldigd

Personeel: zie financieel jaarverslag

 

Uitgeoefende activiteiten

-     Sinds 30 jaar heeft Stichting Emerald voor 6 groepen van gemiddeld 18 studenten uit binnen- en buitenland een 5 jarige opleiding verzorgd;

-     Het presenteren van case-studies;

-     Het geven van nascholingscursussen voor therapeuten en artsen;

-     De laatste 30 jaar zijn er verscheidene exposities van het werk van Liane Collot d'Herbois en presentaties van het werk van studenten georganiseerd;

     

 

Financiële verantwoording

financieel jaarverslag 2021